Komunikat o błędzie

  • Notice: Trying to get property of non-object w soundcloudfield_field_formatter_view() (linia 427 z /sites/all/modules/soundcloudfield/soundcloudfield.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w soundcloudfield_field_formatter_view() (linia 428 z /sites/all/modules/soundcloudfield/soundcloudfield.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w soundcloudfield_field_formatter_view() (linia 427 z /sites/all/modules/soundcloudfield/soundcloudfield.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w soundcloudfield_field_formatter_view() (linia 428 z /sites/all/modules/soundcloudfield/soundcloudfield.module).

Historia

 

 Historia

Skąd nasza nazwa?

1. Jest to nawiązanie do chrztu w takiej formie, w jakiej poznajemy go w Nowym Testamencie – baptizo, znaczy: chrzczę przez zanurzenie.
2. W historii nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w XVII w. w Anglii i stanowiła coś w rodzaju przezwiska: chrzczeńcy. Z biegiem czasu nazwa ta upowszechniła się jako identyfikująca cały kościół.

Sami członkowie ruchu w opublikowanym również w Anglii wyznaniu wiary wyjaśniali, że nie pasuje do nich nazwa anabaptyści, i że lepiej odpowiadałoby określenie: chrześcijanie, którzy chrzczą po uwierzeniu.

Słowo o naszej historii

Jako tak nazwany ruch wyłaniamy się z Reformacji na Wyspach Brytyjskich (początek XVII w.) z rozpoczętych przez Reformację dążeń do ubiblijnienia chrześcijaństwa.

Kilka ważniejszych dat

1609 – chrzest Johna Smytha i czterdziestu wiernych w Holandii. Jego grupę określano potem mianem General Baptists (Baptyści generalni; tzn. wierzący w powszechną dostępność łaski Bożej).
1612 – powstanie pierwszego zboru w Londynie.
1639 – Roger Williams ustanawia, po raz pierwszy na świecie, zasadę całkowitej tolerancji religijnej w kolonii Rhode Island w Ameryce Północnej.
1792 – William Carey, jeden z największych misjonarzy wszechczasów, zakłada English Baptist Missionary Society.
1834 – w Niemczech chrzci się Johannes Gerhard Oncken (wraz z sześcioma przyjaciółmi), człowiek za pośrednictwem którego baptyzm dotarł do Polski.
1858 (28 listopada) – pierwszy chrzest na ziemiach polskich w Adamowie pod Warszawą

Tego dnia chrzci się wiejski nauczyciel Gustaw Alf i dziewięć innych osób, a następnego dnia dalszych siedemnaście osób.
Powyższe daty poświadczają, że baptyzm nie miał jednego założyciela i że przyczyn jego zaistnienia należy szukać w Piśmie Świętym.

Ilu nas jest?

Za członków Kościoła uważamy tych, którzy uwierzyli i przyjęli chrzest przez zanurzenie w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie liczymy dzieci, młodzieży i przyjaciół naszych wspólnot. Oczywiście otaczamy ich wszelką opieką, zwiastujemy im Dobrą Nowinę o Chrystusie zmieniającym życie i traktujemy jako pozostających we wspólnocie naszego Kościoła.
• Świat: 47 mln (z przyjaciółmi, dziećmi, młodzieżą społeczność przekracza 100 mln).
• Polska: ok. 4000 (z przyjaciółmi, dziećmi, młodzieżą, ok. 10.000).
• Poznań: służymy opieką duszpasterską ok. 450 osobom.

Życie zborów baptystów

W Poznaniu odbywają sie regularne nabożeństwa w trzech zborach baptystów. Spotykamy się też w mniejszych grupach, w domach, wspólnie czytając Biblię, dyskutując i modląc się.

W miarę potrzeb Zbór chrzci ludzi w sposób opisany w Nowym Testamencie.

W miarę swoich możliwości baptyści świadczą pomoc charytatywną instytucjom, takim jak szpitale, ośrodki dla niepełnosprawnych, oraz ubogim – również spoza kręgów baptystycznych. Jako wspólnota pomagamy bezdomnym, bezrobotnym, biednym i zagubionym poprzez działania Fundacji Bread of Life.

Uważamy, iż życie moralne nie koncentruje się na zakazach. Moc zwiastowanej przez nas ewangelii przekonuje nas w praktyce, że ludzie zniewoleni przez nikotynę, doświadczając narodzenia z Ducha Świętego, odkrywają, że nie muszą już palić, alkoholicy mogą nie pić, narkomani mogą nie ćpać, a nawet słabo sytuowane rodziny widzą dla poczętych dzieci przyszłość inną niż zabieg aborcji.